Zámek Pöggstall – srdce regionálního setkávání

Zámek Pöggstall – srdce regionálního setkávání

Zámek byl vybudován ve 13. století původně jako vodní hrad, v 15. a 16. století došlo ke stavebním úpravám na renesanční zámek a k rozšíření.

Jak již napovídá název speciální výstavy – „Zámek Pöggstall – mezi regionem a císařským dvorem“, nejedná se u tohoto mohutného komplexu o zapadlý zámeček někde na venkově, ale o významné šlechtické sídlo, jehož obyvatelé z části udržovali přímé vztahy s císařským dvorem. 

Zámek Pöggstall nesoutěžil po dlouhá období ve své historii co do kvality a inovačního náboje stavebního provedení s jinými venkovskými sídly, ale měřil se se vzory habsburského dvora, díly evropských mistrů či s jinými modely obdobného významu a rozsahu. 

Předhradí zámku je skutečně evropskou raritou: 

Barbakán zámku Pöggstall z roku 1540 je reprezentativně funkčním fortifikačním objektem, a kromě ozdobného věnce cimbuří se dochoval v původním stavu. 

V roce 2017 byla ukončena nanejvýš citlivě a obezřetně provedená rekonstrukce tohoto historicky významného souboru a objekt se opět prezentuje ve své původní impozantní nádheře.

Unikátní lokalita, která ohromila i restaurátory. 

Nadmíru zajímavé jsou pozoruhodné kamenné točité schodiště, renesanční portál, gotický sál, arkádové nádvoří a pravděpodobně jediná na původním místě dochovaná mučírna v Rakousku. 

V barbakánu se mimo jiné nachází restaurace „Das Rogendorf“ a prodejna regionálních produktů.

Na zámku Pöggstall – v „srdci, ve kterém se region setkává“ – jsou četné místnosti a sály k pronajmutí. Zámek nabízí rovněž možnost přenocování – suitu pro 2 osoby a apartmán pro 6 osob. Návštěvníci mohou také navštívit 3 různé výstavy:

Muzeum             – Dějiny práva včetně mučírny 

– Speciální výstava o zámku Pöggstall

– Umění – Dokumentace o Franzi Traunfellnerovi 

Muzeum o historii práva s mučírnou 

Na 200 m² výstavní plochy se mohou zaujatí návštěvníci ponořit do starého světa jurisdikce a seznámit se na příkladu objektů z dolnorakouských zemských sbírek s nejdůležitějšími etapami ve vývoji spravedlnosti až do 19. století. 

Zahrnuty jsou dějiny sbírky, vývoj judikatury, vizualizace trestů na cti, tělesných trestů, trestů žaláře a šatlavy, trestů hrdelních.  

Součástí sbírky jsou například masky hanby, housle, želízka a pouta, plášť hanby a dřevěný blok na sevření nohou.

Kromě dalších mučicích nástrojů jako byly lavice na výprasky a kleště se ve sbírce dochovalo mnoho soudcovských mečů z období 16. až 18. století a velké objekty jako jeviště hanby, kola, skřipce a pranýře.

Sbírku artefaktů z oblasti výkonů trestů doplňují právní symboly, které dokumentují vývoj judikatury a především soudnictví.  

Od roku 2018 je v rámci kulturního edukačního programu návštěva „děsivé“ mučírny zahrnuta do Muzea dějin práva. 

Muzeum – speciální výstava "Zámek Pöggstall – mezi regionem a císařským dvorem“

Byla to celá plejáda majitelů v průběhu staletí, kteří z dřívějšího hradu vytvořili zámek a zanechali tak budoucím generacím jedinečný poklad. 

Historický význam vyšel v plném rozsahu najevo až během celkové renovace. 

Speciální výstava v barbakánu vypráví o renovačních pracích, plných nečekaných událostí, významných nálezech a ohromujících příbězích o zámeckém panstvu. 

Jak se vůbec událo, že kolem roku 1530 byl právě v Pöggstallu vybudován jeden z nejmodernějších renesančních zámků ve střední Evropě? 

Proč mnozí slavní italští umělci pracovali nejdříve v Pöggstallu, než přešli na dvůr Habsburků ve Vídni? 

Jaký vztah má k Pöggstallu Albrecht Dürer?

Právě na tyto, ale i na další otázky poskytuje odpověď speciální výstava. Zároveň však předává i poslední poznatky výzkumu stavební historie, historie využití a funkce zámku.  

Muzeum – oblast umění: Dokumentace „Franz Traunfellner – život a dílo“

Franz Traunfellner byl malíř a grafik, žil v Gerersdorfu u Pöggstallu.

Vyrůstal v rolnickém prostředí, již jako autodidakt se mu dostalo značného uznání za jeho umělecké dílo, později navštěvoval Grafický vzdělávací a pokusný ústav ve Vídni.

Proslavil se mimořádně jasnými a jednoduše strukturovanými, atmosféricky maximálně zhuštěnými dřevoryty, dřevořezy, rytinami a litografiemi krajin a osob, především z Waldviertelu. 

V roce 1960 obdržel tehdy vůbec poprvé udělovanou kulturní cenu Dolního Rakouska. 

Franz Traunfellner zemřel v roce 1986 ve svém rodišti.


OTEVÍRACÍ DOBY

Od 02.03.2021 vždy od úterý do neděle a ve svátky 09.00 - 17.00 hodin (poslední vstup: 16:00)

do pravděpodobně 28.11.2021

Prohlídky (kulturní edukační programy) v 10.30 hodin a 14.30 hodin – skupiny po ohlášení

VSTUPNÉ – souhrnná nabídka

  • 1 vstupenka na „Dějiny jurisdikce“ (cena/osoba: € 5,50)
  • 1 vstupenka do mučírny (prohlídka mučíny je možná POUZE v rámci PROHLÍDKY (kulturní edukační program!)
  • 1 vstupenka na speciální výstavu „Zámek Pöggstall – mezi regionem a císařským dvorem " (cena/osoba: € 5,50)

11,00€ | dospělí

10,00 € | se slevou (s průkazem: důchodci, studenti do 26 let, vojáci v základní službě, příslušníci civilní služby, osoby s postižením) 

9,00 | Ö1 Club, skupiny 20 osob a více

3,50| děti & mládež od 6 do 18 let

3,00| celé třídy (žákyně a žáci) 

jednou volné vstupné: Dolnorakouská kulturní karta, kulturní pas 

volné vstupné s Dolnorakouskou kartou 

Rodinné vstupné:

10,00 € | 1 (prarodič) rodič s vlastním vnukem/vnučkou, dítětem nebo dětmi do 18 let 

20,00 € | 2 (prarodiče) rodiče s vlastními vnuky/dítětem nebo dětmi do 18 let

Rodinná karta s rodinným pasem pro Dolní Rakousko/Horní Rakousko/Burgenland/Vídeň:

9,00€ | 1 (prarodič) rodič s vlastním vnukem/vnučkou, dítětem nebo dětmi do 18 let 

18,00€ | 2 (prarodiče) rodiče s vlastními vnuky / dítětem nebo dětmi do 18 let 

Vstupenka na edukační program: 

2,50 € (příplatek na vstupné) děti do 6 let zdarma

Bližší informace během otevíracích hodin u pokladny muzea, +43 2758 2383-25 oder +43 680 3325747.

Vnitřní prostory zámku Pöggstall jsou přístupné osobám na invalidním vozíku i návštěvníkům s dětmi v kočárku. Žádáme o pochopení, že do mučírny nemůžeme zajistit bezbariérový přístup.   


"Český překlad této webové stránky umožnilo Museumsmanagement Niederösterreich v rámci evropského projektu I-Cult ATCZ59, který je kofinancován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj v kooperačním programu INTERREG Rakousko-Česká republika 2014-2020."


Logo, Firmenname


Diagramm